Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn bod yn rhan o broject Ask Me About PrEP.

✔ Sicrhewch eich bod wedi darllen y dudalen wybodaeth cyn cofrestru ✔ Rhaid eich bod yn byw yng Nghymru neu Loegr ar hyn o bryd ac yn 18 oed neu'n hŷn i gymryd rhan ✔ Cofrestrwch dim ond os ydych yn sicr eich bod am gymryd rhan – os ydych yn ansicr ond yn dal i fod â chwestiynau, e-bostiwch hello@prepster.info a byddwn yn trefnu sgwrs

Atebwch y cwestiynau cyflym hyn os gwelwch yn dda – maen nhw’n helpu i sicrhau ein bod ni’n cael cymysgedd da o bobl sydd yn cymryd rhan yn y prosiect.

** Nodyn i’ch atgoffa: peidiwch â defnyddio’r hyfforddiant mobiliser fel ffordd o gael hyfforddiant PrEP generig i chi neu’ch tîm staff – nid dyma’r hyfforddiant iawn i chi! **

Hepgor os nad ydych am rannu'r wybodaeth hon
Ni fyddwn yn rhannu unrhyw ran o'r wybodaeth ag unrhyw un arall. Bydd gwybodaeth yn cael ei storio ar systemau a ddiogelir gan gyfrinair a bydd yn cael ei dileu cyn gynted ag y byddwch wedi cofrestru ar ddigwyddiad mobiliser. Os na fyddwch yn mynychu ar hyfforddiant, bydd eich gwybodaeth yn cael ei dileu . Ni fyddwn yn eich ychwanegu at restrau postio oni bai eich bod yn gofyn.